آمادگی ها برای توزیع شناسنامه های برقی

نخستین نشست کمیته رهبری توزیع شناس نامه های برقی به ریاست رییس اجراییه و معاون دوم رییس جمهور برگزار شد. نزدیک به دو ماه پیش رییس جمهور برای ایجاد کمیته رهبری توزیع شناس نامه های برقی به ریاست سرور دانش و رییس اجراییه فرمان صادر کرده بود. توزیع شناسنامه های برقی می تواند شفافیت و سلامت انتخابات را تضمین کند و در عین حال اجرای این برنامه یکی از وعده های رهبران حکومت وحدت ملی برای شهروندان است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top